Der være seg innsparinger, vannsparinger og strømkriser, og dette midt i byens navle. Selv alle bilene har den stått imot takket være sitt vern av noen støtter. Folk er kommet og gått ustanselig forbi denne en gang så flotte vannhydranten ved kaikanten på Blomstertorget og latt den renne. Den lar seg nemlig ikke stenge. Slik har det pågått i hvert fall 13 år. Det er helt utrolig at ingen som måtte ha noe med dette å gjøre kan få gjort noe. For en god del år tilbake i forbindelse med en torgdag, var der noen glupinger som midlertidig fylte asfalt i en av de store dammene rundt hydranten da vanner her ikke renner unna i dammene. Dette selv ikke på de tørreste sommerdager.

Skulle det ikke kunne gå an å få ryddet opp i forholdene i denne steinrøysen til våren til pryd for alle de som ferdes her ?

ALF DE LANGE, BERGEN