Av Jan Magnus Weiberg-Aurdal,

NOAH — for dyrs rettigheter

At hunder nå praktisk talt gjøres rettsløse ved at loven åpner for vilkårlige avlivinger, er ikke bare skremmende, men også totalt ulogisk. Loven er også villedende på flere områder, og ikke minst urettferdig.

En skal huske på at det er store variasjoner mellom hva som kan oppfattes som en aggressiv hund, og hva som faktisk er det. Noe vil oppfatte bjeffing som truende, andre oppfatter en hoppende, kontaktsøkende hund for truende. Og en hund som knurrer til et lite barn er ikke gal eller mannevond, faktisk tvert imot! Det er en hunds natur å advare (knurre) hvis den føler seg truet, eller at et menneske blir for nærgående. Og hva med tumulter rundt lek med hund? En hund kan uforvarende bite (løst, vel å merke) mennesker som del av leken. Og hva med valper med tannkløe og sylskarpe tenner? Ifølge loven skal også disse kunne avlives, siden det innebefatter alle hunder som påfører barn større eller mindre sår/blødninger. Konsekvensene kan bli at hunder kynisk blir avlivet på stedet bare fordi noen mennesker finner det for godt, eller reagerer mer enn normalt. Er det dette Dørum & co ønsker?

Det er selvsagt tragisk når ulykker mellom hunder og mennesker skjer. Men som oftest ligger ikke skylden hos hundene, derimot skyldes det menneskelig svikt. For eksempel må små barn tidlig læres at hunder ikke er noe leketøy de kan bestemme over eller herje med. Et annet punkt er at altfor mange hundeeiere i dag er mer eller mindre uskikket til å holde hund, noe som selvfølgelig påvirker hundenes oppførsel. Det burde derfor heller fokuseres på å skjerpe kontrollen på hvem det er som skaffer seg hund, og også hvordan disse hundene holdes/behandles. Det er eierne som i større grad bør stilles til ansvar for en hunds oppførsel, ikke hundene selv. Den nye hundeloven svikter totalt på dette området.

Men at dette forslaget nå komme fra den sittende regjering er kanskje ikke så overraskende. Politiet har for lengst mistet retningssansen i den såkalte kontrollen av påståtte kamphunder. Flere hunder som, ifølge politiet, skal være farlige drapsmaskiner, viser seg å være helt vanlige familiehunder. Dette er noe NOAH - for dyrs rettigheters redningstjeneste har erfart til det fulle, da vi reddet en dødsdømt «kamphund» til en bedre, tryggere tilværelse i fjor. Denne hunden har aldri vist tendenser til aggressivitet og ustabilitet, faktisk tvert imot!