Dagens mangler gir han Høyre/Frp og kommunene skylden for. Dette føyer seg inn i en rekke av usaklige angrep på Frp, og de fleste som følger med vet at Ap er ansvarlige for den vanskelige situasjonen som skolevesenet er inne i, og er imot å likebehandle private og kommunale barnehager, noe Frp har vært med på å stemme for i bystyret i Bergen. En slik indirekte måte å beskylde Frp for rasisme på, representerer et nytt lavmål i norsk debatt, og er en grenseløs frekkhet fra Jaglands side.

Det skrives blant annet: «elever går på skoler der inneklimaet er så dårlig at ungene får astma og hodepine». Når Fremskrittspartiets representanter har påpekt skjevhetene ved skolesystemet, er vi blitt beskyldt for å drive krisemaksimering, nå er det altså Aps ideolog som har tatt over denne rollen.

Fremskrittspartiet deltok i demonstrasjonen mot rasisme og nynazisme på bakgrunn av at vi tar avstand fra disse ismene, og når det i leserinnlegg i BA blir hevdet fra nestlederen i Sosialdemokratisk Forum av DNA at det er ubegripelig at vi deltar i fakkeltoget, og at Frp har skapt rasediskriminerende holdninger, så er dette helt utrolig. Fremskrittspartiet har alltid snakket for likebehandling, og forakter rasismen, en isme som baserer seg på at en rase er overlegen en annen.

Både Jagland og lederen for Sosialdemokratisk Forum av DNA skyter langt over mål med sine utspill, men det de gjør er nettopp det de beskylder Frp for, de stigmatiserer, og setter i bås. Det som ligger mellom linjene er at vi har skylden for alt som har gått galt i kommunene, der Ap i de fleste tilfeller har vært med og bestemt, og vi har skapt fremmedfrykten i et samfunn som har vært styrt av Ap i nesten alle år.

Arbeiderpartiet må snart begynne å feie for egen dør!

Bjørn-Tore Olsen, bystyrerepresentant Fremskrittspartiet, sekretær Bergen Fremskrittsparti