De gamle brakkeliknende bygningene som skjermer deler av Rådhuset må rives straks brannvesenet har flyttet til Nygårdstangen. Dermed vil den gamle brannstasjonen fra 1888 stå frem med all sin prakt (forhåpentligvis innen den tid nyrestaurert og iallfall delvis som brannmuseum).

Det utskjelte rådhusbygget må bergenserne dessverre bare leve med, men det betyr jo ikke at man skal la være å utnytte og vise frem arealene rundt best mulig. Jeg vil som herr Rabbe oppfordre kommunen til å gripe fatt i denne gylne sjansen og utlyse en idékonkurranse fortest mulig. I denne prosessen er det imidlertid viktig å tenke helhet. For det første vil Bergen etter alt å dømme i nærmeste fremtid få grønt lys fra Stortinget til å etablere bybane fra Kaigaten. Tatt i betraktning antallet personer som derved daglig vil ferdes i dette området, vil det være svært hensiktsmessig å danne en stor åpen plass mot Brannstasjonen, gjerne med noen mindre bygg langs Kaigaten (dagens fortau er for smalt). Disse kan blant annet fungere som terminalbygg med informasjonsskranke, billettautomater, venterom, etc. Man må også huske på det gode førsteinntrykket av Bergen med kombinasjonen åpen rådhusplass, bypark og bilfri festplass vil gi for de mange tilreisende. Det må dessuten under planarbeidet tas i betraktning den positive innvirkningen Skansetunnelen vil ha for hele dette område.

Ja, det var svært gledelig å lese i BT 7. november at et flertall i bystyret ønsker å ferdigstille denne tunnelen senest i 2008 (hvorfor støtter ikke RV og SV dette?). Man vil da kunne redusere antall kjørefelt mellom Kaigaten og Småstrandgaten fra tre til to, der høyre kjørefelt forbeholdes kollektivtrafikk og trafikk mot Landås. Dette vil gi rom for et bredt fortau foran brannstasjonen nedover mot Kaigaten, noe som igjen vil bidra ytterligere til at dette blir et ypperlig område for syklister, fotgjengere og kollektivreisende. Grip sjansen!

Av Per Kristian Sebak