«GAZA FØRST» HET PLANEN til den israelske forsvarsministeren, og søndag ble det meldt at enighet var nådd med en palestinsk delegasjon. Israel varsler nok en gang gradvis tilbaketrekking fra gjenokkuperte områder, først fra Gaza og på Vestbredden Betlehem. Til gjengjeld skal palestinerne få stoppet terroren. Israel har ikke klart det, men svekket de palestinske myndighetene det så kreves handlekraft av.

Det trenges bare en selvmordsbombe til for å utløse en israelsk gjenokkupasjon til i stedet for tilbaketrekking, og verken Hamas eller Islamsk hellig krig lover fred. Det visste statsminister Ariel Sharon, som har avskrevet Yasser Arafat som en dobbeltspiller. Da stoler han heller ikke på sin forsvarsministers avtale med Arafats folk, en avtale som det sies skal bane vei for en våpenhvile, som så skal åpne for politiske forhandlinger der palestinerne får hva Sharon gir dem. Hamas bygger ingen fremtid, men det gjør sannelig ikke Sharon heller.