Av Gunnar Helge Carlsen

Helge Vidar Holm skrev mandag en fortrinlig kronikk i Bergens Tidende om Eva Jolys vedvarende innsats for å avsløre politisk-økonomisk korrupsjon i Frankrike. Det var nok en tilfeldighet at kronikken kom på trykk samme dag som «Seim-saken» eksploderte, men det kunne likne en tanke – i alle fall en påminnelse om at korrupsjonsliknende snusk også forekommer i bergenske omgivelser.

God økonomisk journalistikk i Bergens Tidende braket løs med en skikkelig avsløring at tidligere Ap-statsråd Grete Knudsen og tidligere Ap-ordfører Bengt Martin Olsen fra sitt felles «byrå for samfunnskontakt» hadde hjulpet Carl Fredrik Seim med hans økonomiske bukkesprang for å sikre seg spekulativt eierskap til Norges eldste skipsverft med kapasitet som Bergens beste byggetomt.

Knudsen/Olsens forretningsidé er å benytte politiske kontakter og kameratskap. De ga Seim råd på «det samfunnspolitiske området», og bidro med å anskaffe nyttige medlemmer til styrerommene på Marineholmen. Det ble et imponerende Ap-lag. Akk, Grete Knudsen prøvde også med privatisert politisk manipulering, kort sagt «flytedokksaken». Hun er illojal, mener Bergen Arbeiderparti.

Statsråd Odd Einar Dørum fikk en av sine lyse ideer da han ansatte Eva Joly som Justisdepartementets korrupsjonsjeger. Naturligvis er det de største nasjonale oppgavene hun stiller med. I all beskjedenhet, Seim-saken er i alle fall litt nasjonal, for den har dype spor til Oslo og norsk politisk aktivitet. Foreløpig har Eva Joly sagt: «Saken viser at man må være forsiktig med hvem man låner navnet sitt til.»

Jeg hørte Grete Knudsen si fra tv-ruten at meget av det sørgelige som nå blir kjent er etterpåklokskap. Ja, men etterpåklokskap er også – klokskap. Jeg er usikker på om Grete Knudsen oppfatter den slags klokskap, for Dagbladet bruker halve forsiden til å meddele Grete Knudsens bekjennelse: «Jeg angrer ingenting!»

Kanskje Eva Joly også burde råde til forsiktighet med hva man sier? Nå vil nemlig Kredittilsynet vurdere Den norske Krigsforsikring for Skip sitt forhold til Seims lånevirksomhet med mistanke om at forutsetninger for samarbeidet egentlig var å likvidere skipsverftet. Og en solid reportasje i Bergens Tidende onsdag opplyser at Carl Fredrik Seim ville betjene lånet med penger fra Mjellem & Karlsens kasse. Det er ulovlig. Grete Knudsen har rotet seg opp i noe hun burde angre.

Dette er vondt for alminnelige folk: Hva slags politikere er det vi får?