DEBATT

Av Natacha Vallebona Rivera

fylkestingsrepresentant

Hordaland Arbeiderparti

Aviser er det viktigste virkemidlet vi har for å kontrollere at våre myndigheter, med regjeringen i spissen, gjør den jobben de er satt til å gjøre. Like viktig er det at aviser gir oss mulighet til å ta opp saker som vi er opptatt av. Gjennom å komme med ytringer i aviser, forteller vi styringsmakten hva vi er fornøyd eller misfornøyd med.

Regjeringen har riktig nok økt pressestøtten noe, men økningen er ikke på noen som helst måte nok til å gjøre opp for den kraftige reduksjonen i pressestøtten, foretatt av den forrige Bondevik-regjeringen. Nå tenker du sikkert at litt er bedre enn ingenting. Jeg hadde vært enig med deg dersom ikke regjeringen i tillegg hadde foreslått en økning i portoutgifter for aviser og tidsskrifter. Man gir med den ene hånden, men tar med den andre.

For deg vil et slikt vedtak få to konsekvenser: BT blir dyrere, altså, det vil koste deg mer å holde deg orientert om regjeringens arbeid i tillegg til annen nyttig informasjon. Den andre konsekvensen er at du vil få færre aviser å velge mellom.

Jeg regner med at du i tillegg til å lese BT, også liker å bla gjennom andre aviser. Det kan være greit å få med seg ulike synspunkter. Forslagets farligste konsekvens er at den vil ha innvirkning på ytringsfriheten og dermed også på demokratiet. Økningen i portoutgiften kan i verste fall føre til nedleggelse av aviser rundt om i landet. Små kommuner vil kunne miste sitt eneste talerør mot myndigheter, og de som bor i større kommuner vil kanskje måtte nøye seg med én avis. Færre aviser innebærer mindre konkurranse om å få frem nyhetsstoff. I en slik situasjon skal du være ganske ressurssterk for å få frem saken din i mediene. Myndighetene derimot vil få mer arbeidsro når de får færre journalister å hanskes med.

Går regjeringens forslag gjennom, vil vi generelt få et fattigere Norge. Vi blir fattigere på kunnskap og demokrati.