Hadde vi skjønt hvilken verdi dette har og kan ha for oss, hadde vi gjort byen enda mer attraktiv. Av uforståelige grunner dyrker vi i stedet frem en vanvittig kvise midt i byens ansikt.

Ved å tillate en opplagt mulig langt høyere arealutnyttelse,kan vi med det nye havneområdet på Dokken både styrke Bergen som marint og maritimt senter, forsknings— og utdanningsby, reiselivsby og kulturby, og gjøre sentrum mer attraktiv som bo-, nærings-, og arbeidssted for flere grupper. At dette henger sammen bekreftes blant annet av ledende personer ved Høyteknologisenteret som sier at det viktigste kommunen kan gjøre for å hindre hjerneflukten og for å stimulere næringsutviklingen er å sørge for at det generelt er godt å bo i byen.

Sammen med mulighetene som åpner seg fra Bergen Kino til Verftet, kan kvisen på Dokken omdannes til et fantastisk område for alle. Her kan vi etablere en stor og høyattraktiv bydel som i seg selv kan forskjønne området og som dermed kan gjøre hele byen enda mer attraktiv, slik at vi kan få flere innbyggere, besøkende og arbeidsplasser til Bergen.

I dette området har vi blant annet et unikt utgangspunkt for å gi byens blomstrende underholdnings-, musikk-, film- og tv-industri store utviklingsmuligheter. Et bergensk Trollhättan/Hollywood kunne i seg selv også danne ramme om flere store, nye attraksjoner i Bergen.

Utvikling av dette store området ville i tillegg medføre at mange flere kan få bo og arbeide på samme sted slik at bilkøene kan reduseres, og til at eksisterende kultur-, handels- og andre næringsvirksomheter i sentrum kan få et større daglig og helårlig kundegrunnlag. Slik kan vi også gi nytt liv til strøk og kulturhistoriske bygninger som er så viktige for byens sjel, for livskvaliteten i byen, og for byens samlede tiltrekningskraft.

Jo mer attraktiv byen på alle felter er, jo flere innbyggere, besøkende (ikke minst flere cruiseskip) og arbeidsplasser kan Bergen tiltrekke seg. Dette kan mer enn noe annet fylle kommunekassen, skaffe økonomi til skoler, sykehjem og kulturtilbud, og trygge arbeidsplasser og bedrifter. Flere innbyggere, arbeidsplasser og besøkende ville også øke behovet for å forflytte mennesker og gods til/fra byen. Dette ville ikke minst øke inntektsgrunnlaget for de maritime næringene, reiselivsbedriftene og havnesjefen.

At det er investert over 400 mill. kroner i dette området er et av viktigste argumentene for at man burde prøve å få mest mulig igjen for investeringen, og ikke motsatt. Med høyere utnyttelsesgrad kan man få midler til å investere i en containerterminal og skrotplass et annet sted, og legge grunnlaget for mange nye arbeidsplasser og inntektsmuligheter for Bergen.

Jeg håper at det aldri blir for sent å ta til fornuft. Vi må, jo før jo heller, sette i gang med å se på hvilke tilleggsverdier dette området kan gi, før mulighetene spoleres for alltid.

Steinar Kristoffersen, styreleder Sentrumsforeningen i Bergen