Jeg har mine politiske preferanser som de fleste andre, og må nok innrømme at jeg ikke stemmer på Fremskrittspartiet. Imidlertid innser jeg at mange andre av mine medborgere foretrekker det partiet, og må selvsagt respektere det.

Jeg har imidlertid en innstendig oppfordring til mine medborgere. Det ville være praktfullt om vi kunne bli enige om ikke å velge politikere som er i stand til å slippe fra seg resonnementer av følgende type:

«Nylig ble det kjent at de styrende i Bergenhus (...) skal legge ned et eldresenter slik at 800 eldre i praksis blir fjernet fra bergensgatene og stuet inne i sin egen leilighet.»

Det siste følger da nødvendigvis ikke av det første? Blir de tauet av politiet, som det så vakkert heter i Bergen, dersom de viser seg på gaten? Får de ikke engang gå ut for å kjøpe det daglige brød?

Hvordan kan en lokalpolitiker tro at vanlige, tenkende bergensere skal falle for denne typen resonnementer! Dette fortjener vi ikke!

KARSTEN ARNE KROSSNES