Hvis du finner noe under denne prisen må du løpe på visning og legge inn et bud, men du må ikke regne med å få tilslaget. Er det noe til salgs under 800.000, kan du være sikker på at halve Bergen har sett det, og halve Bergen er på visning! Grunnen er enkel, førstegangsetablerere har ikke noe valg.

Boligmarkedet har aldri vært så hardt som det er i dag. I Norge føres det en usolidarisk boligpolitikk! For å kjøpe egen bolig må du enten ha mye egenkapital, hvilke førstegangsetablerere har det. Du må ha rike foreldre, noen har jo også det, eller du må låne langt over evne, noe de fleste gjør.

Vi hører stadig at norske politikere sier at Norge har bruk for folk med høyere utdanning i fremtiden. Men, det rare er at politikerne ikke legger til rette for et liv etter studiene. Enhver som har studert, tatt et fagbrev, eller har gått rett ut fra skolebenken og inni arbeidslivet, trenger et sted å bo. Men, det eneste politikerne har gjort er å si «Vi må endre på dagens boligpolitikk»!

Folkets Hus Partilag av DNA er opptatt av at førstegangsetablerere skal få et sted å bo. Vi er opptatt av at Husbanken skal brukes som et redskap. Hvis du som førstegangsetablerer finner en aksjeleilighet, et rekkehus eller en enebolig, skal staten legge til rette for at du kan låne beløpet fullt ut i Husbanken. Bondevik II er opptatt av mye, men er de opptatt av å hjelpe unge mennesker ut av boligkøene, eller er det slik at den høyredominerende regjeringen vil at lommeboken skal avgjøre?

Vi har merket oss av Bondevik II har kuttet i overføringene til Husbanken, disse pengene har bl.a. vært brukt til bygging av utleieboliger. Har den høyredominerte regjeringen tenkt å endre denne praksisen, eller er det igjen bare store ord når vi hører «vi skal satse på boligbygging i de store byene»?

Kommunalministeren er fra Bergen. Har hun tenkt å stille opp med bevilgninger til storbyene slik at boligbyggingen i storbyene kan komme i gang? Eller skal hun følge opp det som Stortinget ga regjeringen fullmakt til under budsjettbehandlingen, nemlig at statens eiendommer kan selges rimelig til kommunene til boligformål. De statlige eiendommene kan blant annet brukes til å gjeninnføre den sosiale boligbyggingen. Eller vet ikke Bondevik II hva sosial boligbygging er?

Vi undres over hva Bondevik II har tenkt å gjøre med boligproblematikken. For mens Bondevik II sitter i regjeringskvartalet og tenker, stiger boligprisene i de store byene, og det blir enda vanskeligere for førstegangsetablerere å få seg et sted å bo.

Av Christopher Beckham,

leder av Folkets Hus Partilag

av DNA, Bergen