Nordpolen smelter, slik at skipstrafikken om 100 år får ny seilingsled. Vi kan da få tilgang til mer olje og gass. Prisene på brennevin senkes i våre naboland. Dette kommer oss til gode.

Sengeplasser legges ned i psykiatrien, som ledd i opptrappingsplanen. Folk er i større grad opptatt av rettferdighet, og stemmer borgerlig, og Frp. Skolen leier ufaglært arbeidskraft, muligens som ledd i kvalitetsreformen. EU vil gi 1,6 milliarder kroner i hjelp til Irak. Folk håper på bra lønnsoppgjør neste år, og et bedre liv. Hundre tusen får sikkert snart arbeid. Røkke fikk utsatt innbetalingsfristen. Noen får fredsprisen.

ANDERS PETER PETERSEN