Tallene er hentet fra den store ungdomsundersøkelsen forskeren Folkvard Nævdal i år har gjennomført ved alle ungdomsskolene i bydelene Laksevåg, Årstad, Ytrebygda og Arna. De vekker oppsikt.

Glupe elever

— Skulkerne er skolens nye utfordring, sier Folkvard Nævdal til Bergens Tidende. Han betegner mange av skulkerne som lynende intelligente.

— De får ikke sine behov tilfredsstilt i skolen. Selv har de devaluert skolens verdier og føler seg eksistensielt truet. De kan ende som kreative initiativtakere i gjenger. Der finner de en arena hvor de får status, mener Folkvard Nævdal.

I flere tiår har han forsket på ungdom. Flere kommuner i Hordaland har hatt nytte av hans grundige undersøkelser i ungdomsmiljøet. Den siste undersøkelsen i Bergen som ble utført i vår, føyer seg inn i rekken av undersøkelser som gir politikere og fagfolk solid innsikt i ungdommens hverdag.

Det er skulkerne som etter Nævdals mening er interessante. Misbruket av alkohol og narkotika blant unge i Bergen er ikke større enn blant unge rundt en bensinstasjon i Alversund. 65 av de 650 som har svart på samtlige spørsmål, har allerede vært i kontakt med politiet.

Utfordrer skolen

— Jeg tror vi kan redusere rusbruk og kriminalitet om vi klarer å fange opp skulkerne bedre, sier Folkvard Nævdal. Han utfordrer skolen til å skape miljø der de er bidragsytere. Flere skoler har alt opplegg som fungerer. Nævdal tar og til orde for en omorganisering i skolen. Hver lærer må få ansvar for å følge en gruppe elever tettere. Ordningen med mentor som enkelte skoler har forsøkt, har han stor tro på.