— Jeg kaller dem Nintendo-generasjonen, sier kapteinløytnant Johan Harris Christensen på Haakonsvern. Chips, cola og tv-spill skaper ikke gode soldater. I januar ble halvparten av rekruttene ved KNM Harald Haarfagre dimittert. 62 prosent av dem som dro hjem oppga psykiske problemer som årsak.

— Jeg tror ikke det stopper her, sier kapteinløytnanten.

Alt var bedre før

For bare ti år siden var forholdene langt bedre. 10-13 prosent ble dimittert. Den fysiske formen var bedre. Og det var færre sengevætere.

— Jeg kan bekrefte at det er blitt flere av dem også ja, sier kommandørkaptein Svein Ivar Kristoffersen. Alle som dimitteres må innom sanitetsstaben og Kristoffersen.

— Frafallet har aldri vært så høyt som nå., sier Kristoffersen. Han understreker at han ikke har forskning å støtte seg til, men ser noen tendenser.

— For 30 år siden var motivasjonen høyere. Det var kortere tid siden krigen. De husker ikke den nå. I tillegg har flere i befolkningen psykiske problemer. Særlig unge mennesker. Stoffproblematikken har også grepet om seg.

- Bare grin hos psykologen

På vaktrommet ser de vernepliktige på tv.

— Jeg har vakt, men vet ikke helt hva jeg skal gjøre, sier Andreas Nepstad. Han er ikke bekymret over norske soldaters helsetilstand.

— Det er ikke noe problem å bli dimmet. Bare juks på syns- eller hørselstesten, så er det rett hjem, sier Nepstad.

— Eller grine hos psykologen, skyter Cato Birkeland inn. De kan forklare nøyaktig hvordan du sniker deg igjennom kontoret til Kristoffersen. Er befalet for lettlurt?

— Nei, det er vi ikke. Hvis rekruttene er så lite motivert og har så liten selvrespekt at de lyger på seg ting, da er ikke Forsvaret et sted for dem, sier Kristoffersen. I år klarte de ikke å tilfredsstille bestillingene fra Forsvaret og sendte for få skikkede folk.

- Ingen vits med Forsvaret

— Det er liten vits med Forsvaret. Bare se på de oppdragene vi får. De færreste gjør noe interessant, sier Birkeland. Han synes ikke det er noe problem å lyge seg bort fra verneplikten.

— De fleste gutter i 18-20 års alderen bryr seg ikke om sånt.

Menig Kai Ronny Myklebust mener grensen likevel går et sted.

— Jeg synes det går for langt når folk pisser i sengen for å slippe, sier Myklebust.

— Det er bare skuespill det også, konkluderer Birkeland.

IKKE SENGEVÆTERE: Andreas Nepstad, Kai Ronny Myklebust og Cato Birkeland kom vel igjennom rekruttskolen. Halvparten dimitterte, de fleste på grunn av dårlig psykisk og fysisk form.<br/> FOTO: ØRJAN DEISZ