Ett års tvungen separasjonstid før skilsmisse bør avskaffes, mener Høyre, og hevder at dagens ordning er en statlig overstyring av folks privatliv.

Samtidig viser fersk statistikk at mange par har nytte av separasjonstiden, og i løpet av dette året bestemmer seg for å satse videre på forholdet.

Prøver hardt

Ca. 10 prosent av parene som tok ut separasjon i 2001 i Hordaland angret, og bestemte seg for likevel å bli i forholdet. Det vil si 120 av 1156 par.

Første halvår i år bestemte rundt 13 prosent av de separerte, 70 av 522 par, seg for å gå tilbake til ekteskapet, viser statistikk fra Fylkesmannen.

— Mange av parene som tar ut separasjon har allerede bestemt seg for å skilles. Men for andre kan tiden gjøre at konfliktnivået synker og de bestemmer seg for å prøve på nytt. Vårt inntrykk er at mange virkelig forsøker hardt for å få forholdet til å fungere, sier seksjonssjef Eirik Lyssand ved sosial- og familieavdelingen hos Fylkesmannen, som administrerer den obligatoriske meklingen for par som har barn under 16 år.

Minister avviser

I Sogn og Fjordane er parene som tar ut separasjon mer bestemt på at dette er slutten på forholdet enn hordalendingene. I fjor valgte 7,6 prosent av de separerte å gå tilbake til samlivet, første halvår i år 6,4 prosent.

Det var Høyres Afshan Rafiq som nylig tok til orde for å fjerne kravet om ett års separasjonstid. Mange kvinner blir i denne perioden utsatt for press, trusler og vold om å vende tilbake i forholdet. Ordningen bør derfor gjøres frivillig, mener Rafiq.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy avviser forslaget, og mener separasjonstiden er viktig for å unngå overilte skilsmisser.

Flere ekteskap ryker

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at knappe 20 prosent valgte å gå tilbake til ekteskapet i perioden 1996-2000. Antallet skilsmisser og separasjoner er økende. I fjor ble det tatt ut 969 skilsmisser i Hordaland. Året før ble 855 ekteskap oppløst.

— Mitt inntrykk er at det var flere som gikk tilbake til ekteskapet for noen år siden, sier seksjonssjef Lyssand hos Fylkesmannen.