ATTAC er en global organisasjon som ble stiftet i Frankrike i 1998, og har siden spredt seg til ca 40 land. Utgangspunktet til organisasjonen ATTAC var de økonomiske krisene i deler av Asia og Latin-Amerika på slutten av 90-tallet.

Flere og flere så hvordan en liten elite av rike mennesker i verden spekulerte i valuta og aksjer uten tanke på konsekvensene. Dette førte til at ATTAC ble stiftet med tre hovedkrav der tanken om en verden der det var demokratiet som skulle styre, og ikke markedskreftene lå til grunn. De tre hovedkravene til ATTAC er innføring av tobinskatt, sletting av u-landsgjeld og arbeide mot skatteparadiser.

Tobinskatt er kanskje den saken ATTAC er mest kjent for. Tobinskatt er en skatt på 0,05-0,1 prosent som skal legges på valutatransaksjoner. Det vil si at de som vil investere langsiktig, vil ikke merke noen stor forskjell, mens spekulantene som veksler store summer i et høyt tempo, må betale mer i skatt. Denne skatten vil gjøre verdensøkonomien mer stabil.

ATTAC ønsker at inntektene fra tobinskatt skal gå til å minske forskjellene i verden. En beregning viser at hvis en hadde tobinskatt på verdens valutaspekulasjoner, ville en få inn 100 milliarder dollar i året.

ATTAC er ikke en revolusjonær bevegelse som AKP-ml, men en organisasjon som ønsker å reformere og demokratisere en verden der økonomien er ustabil, der forskjellene mellom Nord og Sør blir større, og der velferdssystemer raseres.

FRØYDIS OLAUSSEN, BERGEN ATTAC