debattAv Aksel Sæthre, BergenHan går nemlig sterkt i rette med radiokanalen for det han kaller et tendensiøst Kveldsnytt-innslag om Eminems konsert i Oslo 1. februar. Spesielt reagerer han med bitterhet på karakteristikken av Eminem som "voldsforherligende" fordi han mener det er brudd på prinsippet om uhildet nyhetsformidling.Selvsagt ville dette kunne tolkes på den måten, dersom NRK ga sin karakteristikk uten bakgrunn i virkeligheten. Men nå er det slik at tekstene i Eminems raplåter inneholder et vidt spekter av kriminelle ideer fra voldtekt til grusomme drap; og presentert i en populær musikalsk drakt, gjøres volden ufarlig og dagligdags.Dersom verbal vold ikke er voldsforherligende, hva er den da? Den kan neppe være nøytral for de fleste ord har et betydningsinnhold. Kriminalitet beskrives med vonde, aggressive og voldelige ord, mens lovlydighet og nestekjærlighet beskrives med varme, vennlige og gode ord.Ifølge Vatne er ikke Eminems ekstremt voldelige tekster ment å forherlige vold, men det forhindrer ikke at de gjør det. Verken Vatne eller Eminem kan bestemme hvordan publikum skal oppleve tekstene. Det er det ordenes valør som avgjør. Dersom de formidler voldelige ideer, oppleves de som voldsforherligende. For Vatne synes det å være nærmest en majestetsforbrytelse å trekke Eminems moralske integritet i tvil, og han gjør derfor et nummer av at Eminem innrømmet Benjamin Hermansen 10 sekunders stillhet. Det ville ha vært helt uhørt dersom Eminem ikke hadde kommet med et uttrykk for sympati med vårt tragiske voldsoffer, når hans opptreden delvis pågikk samtidig med en gigantisk antivolds-demonstrasjon i Oslos gater. Noe annet ville ha gitt fansen flau smak i munnen, men det hadde neppe forandret NRK— journalistens inntrykk av en voldsforherligende forestilling om han hadde fått Eminems innrømmelse med seg. Rappartistens appell munnet nemlig ut i en saftig vendetta som oppfordret til drap på morderne.