Med dagens skolekapasitet blir det ikke plass til alle. Veksten på ungdomsskoletrinnet blir den største utfordringen for politikere som denne uken får skolebehovsplanen i fanget. På barnetrinnet går elevtallet ned, selv om enkelte utbyggingsområder opplever en eksplosjon i antall elever. Elever på Nattlandsfjellet tvinges til å bytte skole dersom det ikke kommer ny barneskole i området. Vi godtar ikke at våre unger skal bytte til en skole som ligger langt unna nærområdet, sier Brit Helle Aarskog leder i FAU på Nattland skole.

FRYKTER SKOLESTORM: I neste uke, midt i skoleferien, legger byrådet frem sin plan for skolene i Bergen. Ungene på Natlandsfjellet kan bare håpe å kunne fortsette på sin egen skole i nærmiljøet.
Helge Hansen