Det viser landstallene for karakterer i videregående skole som ble offentlig gjort i går. Elever fra Hordaland fikk i gjennomsnitt 4,4 i norsk muntlig ved eksamen i fjor. Elevene fra Sogn og Fjordane klarte bare 4,1 i gjennomsnitt.

— Bergenserne er jo kjent for å være munnrappe og verbale. Forklaringen kan ligge her, tror Svein-Erik Fjeld, fungerende fylkesopplæringsdirektør i Hordaland. Han tror det kan forskes mer på nettopp dette.

I norsk sidemål skriftlig eksamen hadde elevene i Sogn og Fjordane 3,7 i snitt, hele fire tideler bedre enn elevene i Hordaland. I norsk hovedmål hadde elevene i begge fylker et snitt på 3,7. I den vanskeligste matematikken, 3MX, lå elevene fra Sogn og Fjordane på 3,7, to tideler over Hordaland, mens de i fysikk lå en tidel over.

Jentene har bedre standpunktkarakter enn guttene i 90 prosent av fagene og bedre eksamenskarakter i 80 prosent av fagene.

— Det har sammenheng med at jentene er noe mer modne enn guttene, påpeker Svein-Erik Fjeld. Jentene er i flertall på allmennfaglig studieretning. Vi ser og en feminin side ved kulturen der det er vanlig å snakke om det og drøfte hvordan ting henger sammen. Det slår og ut.

Her er karakterstatistikken for Hordaland når elever som strøk er tatt ut (det første tallet for hver skole er gjennomsnittlig standpunktkarakter våren 2002, det neste er gjennomsnittlig eksamenskarakter.):

1. Voss jordbruksskule 4,33 3,68

2. Bergen katedralskole 4,27 3,95

3. Framnes kristne v.g.skule 4,18 3,97

4. Langhaugen skole 4,15 3,94

5. Bergen handelsgymnasium 4,15 3,77

6. Arna gymnas 4,15 3,73

7. Lindås gymnas 4,14 3,78

8. Bjørgvin videregående skole 4,14 3,61

9. Fusa vidaregåande skule 4,13 3,43

10. Danielsen videregående skole 4,12 3,91

11. Odda vidaregåande skule 4,09 3,61

12. Sandsli videregående skole 4,08 3,51

13. Fana gymnas 4,05 | 3,70

14. Laksevåg videregående skole 4,05 3,60

15. Kvinnherad vidaregåande skule 4,05 3,48

16. Askøy videregående skole 4,04 3,40

17. Øystese gymnas 4,03 3,86

18. Bømlo vidaregåande skule 4,03 3,70

19. Fitjar vidaregåande skule 4,03 3,60

20. Stord vidaregåande skule 4,02 3,77

21. Tanks skole 3,98 3,74

22. Voss gymnas 3,96 3,82

23. U. Pihls skole 3,96 3,47

24. Nordhordland vidaregåande skule 3,94 3,50

25. Norheimsund vidaregåande skule 3,93 3,73

26. Austrheim vidaregåande skule 3,93 3,37

27. Lønborg videregående skole 3,93 2,85

28. Bergen tekniske fagskole 3,91 3,50

29. Os vidaregåande skule 3,91 3,30

30. Voss vidaregåande skule 3,90 3,30

31. Fyllingsdalen videregående skole 3,89 3,48

32. Bergen maritime videregående skole 3,89 2,90

33. Sotra vidaregåande skule 3,88 3,33

34. Stend jordbruksskule 3,87 3,45

35. Åsane gymnas 3,85 3,35

36. Os gymnas 3,84 3,53

37. Slåtthaug videregående skole 3,82 3,43

38. Krohnsminde videregående skole 3,79 2,80

39. Stord yrkesskule og tekniske fagskule 3,70 2,90

40. Garnes vidaregåande skule 3,68 3,33

41. Laksevåg gymnas 3,65 3,38

42. Rubbestadneset yrkesskule 3,64 2,55

43. Voss husflidskule 3,63 3,68

44. Fiskarfagskulen i Austevoll 3,53 2,65

Kilde: BA