— Vi skal ha elevmedvirkning står det klart i fine planer for skolen, men vi får liten reell innflytelse. Lærerne gjør som de vil, påpekte elevene Kathrine Mjømen, Magdalon Oppdahl og Renate Jensen fra Bjørgvin videregående skole i Bergen på den store landskonferansen for skoleledere i Grieghallen i går.

— Lærere og skoleledere misbruker sin makt ved ikke å slippe elevene mer til. Jeg har aldri hørt om en skole der elevene er for aktive. Vi har ikke behandlet temaet elevinnflytelse godt nok, innrømmet Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet. Etter klart press fra debattleder Ingolf Håkon Teigene lovet hun å ta saken opp på neste landsmøte.

— Målet med på gå på skolen er å utvikle oss. Da må vi ha eksamensformer som utfordrer oss til noe mer å gulpe opp gammel kunnskap, sa Karoline Myklebust, leder i Elevorganisasjonen i Hordaland og bad om nye vurderingsformer.

— Mye av diskusjonen om hva som er viktig å lære foregår på skolens premisser. Foreldre opplever avmakt og føler seg umyndiggjort. Her er et skinndemokrati. Skoler som samarbeider godt med foreldre får en bedre skole, sa Hilde Sundve Jordheim, leder i Foreldreutvalget for grunnskolen.

Stortingsrepresentant Jan Olav Olsen, H, understreket at foreldre har rett til å bli hørt.

I fremtiden skal elever og foreldre få større innflytelse. Innstillingen til ny lov om skolemiljøet, som legges frem om en uke, legger opp til det.