— Jeg syns dette høres litt negativt ut. Hva får vi i stedet da? spør Jade Hope umiddelbart.

— Vi får sikkert enda mer prøver før sommeren for å veie opp, tror Stig Ryland.

— Jeg ville mye heller hatt eksamen i stedet for flere prøver og innleveringer, sier Gitte Paulsen. Heller ikke tanken på en mindre avsluttende prøve for standpunktkarakteren virker forlokkende på de fire.

— Hva skulle vitsen være med det i norsk eller engelsk? Tre timer er ikke nok til å skrive en god stil, mener Jade.

15-åringene stiller seg i utgangspunktet positive til å kutte de skriftlige eksamenene.

— Vi lærer ikke så mye av å pugge på spreng til en avsluttende heldagsprøve. Det er ikke mye som sitter igjen etterpå. Da er det bedre med flere jevnlige prøver, mener Ole Joachim Sjursen.

— Ja, ikke sant? Derfor burde de fjerne alle heldagsprøvene, sier Stig flirende.

Rektor Helge Engan på Nattland skole ser ikke de helt store problemene ved at skriftlig eksamen forsvinner.

— Noen få elever mister gjerne sjansen til å gå opp i forhold til standpunkt, men med de nye inntaksreglene til den videregående skole har ikke det så stor betydning lenger, mener Engan.

– HVA SKJER? Tiendeklassingene Gitte Paulsen, Jade Hope, Stig Ryland og Ole Joachim Sjursen på Nattland skole vet ikke helt om de er glade for eksamenkuttet eller ei.
FOTO: RUNE SÆVIG