Mens denne typen forslag tidligere var forbeholdt Fremskrittspartiet og andre høyreekstremister, har de unge damene nå tatt et langt skritt i retning av å gjøre elektronisk merking politisk stuerent.

Den første generasjon som er vokst opp med databehandling blir nå voksne, og de vil bruke data til å kontrollere samfunnet. Linda Cathrine Hofstad vil ha elektronisk tagging av unge lovbrytere og narkomane, mens Inga Marte Thorkildsen fra SV mener det er voldelige menn som bør få slik omsorg. Slik møtes høyre— og venstre-fløyen i arbeidet for total overvåking av borgerne.

Det er selvsagt forskjeller mellom Høyre og SV, også i denne saken.

Høyre mener sikkert at datachipsen skal overvåkes av private vektere, mens SV garantert ønsker at dette skal gjøres i offentlig regi. Andre politikere kan sikkert bidra med nye forslag, både til hvem som skal overvåkes og hvordan dette skal gjennomføres.

Hofstads og Thorkildsens overvåkingsutspill viser iallfall at viljen til elektronisk kontroll og undertrykkelse av avvikere er like stor på begge sider av det politiske spekteret. Og respekten for personvern og for individets rettigheter like liten.

JAN B VINDHEIM,

MILJØPARTIET DE GRØNNE