Sjelden har jeg i en debatt på norsk fjernsyn vært vitne til slike motsetninger mellom LO og myndighetene. Total skjæring er et mildt uttrykk! Her beveger Norman seg i et meget «farlig» og «hellig» grenseland hvor organisasjonene i arbeidslivet virkelig føler seg truet! Dette har medført at arbeidstakerorganisasjonene som er representert i Arbeidslivslovutvalget nå har trukket seg fra videre samarbeid med regjeringen og Victor D. Norman.

Min erfaring med midlertidige ansettelser (prosjektansettelser) skriver seg fra 1981 hvor jeg var med på å bygge opp en stor prosjektorganisasjon for ferdiggjøringen av Statfjord B-plattformen i Nordsjøen. Her ansatte vi hundrevis av arbeidere på kontrakter. Mange av disse ville aldri kommet seg ut i Nordsjøen på annet vis — baksiden av medaljen var at de midlertidig ansatte alltid måtte vike plassen for fast ansatte ved nedbemanninger. Dette ble B-laget med en fot i Taperforeningen! Uansett hva som er regjeringens gode hensikter med sitt forslag - har det satt sinnene i kok i arbeidstakerorganisasjonene. Det beviste LO-lederen da hun ba Victor D. Norman reise tilbake til NHH i Bergen med sine teoretiske modeller.

Hver dag mister 50 industriarbeidere jobben i Norge. Dersom Bondevik & Co. hadde hatt en industripolitikk som virket, ville debatten om midlertidig ansatte vært unødvendig. I forholdet til LO og norske arbeidstakere fremstår Victor D. Norman mer og mer som elefanten i glassmagasinet. Er dette farvel til velferdssamfunnet!

JAN M. LIND, KOPERVIK