Blant tiltakene som vurderes er full stopp av innkjøp av nytt utstyr, redusert bemanning, ledige stillinger blir stående ubesatt, tøff prioritering for inntak av ekstravakter og økt bruk av ufaglært personell.