Etter ni døgn ble hun sendt hjem til egen bolig, meget pleietrengende. Familien ble ikke varslet. Hun ble fraktet i taxi, uten yttertøy og den unge sjåføren måtte hjelpe henne i seng. Riktig omsorgsfullt av sykehuset, men så hadde hun jo kostet sykehuset dyrt i ni dager!

Etter fire uker som korttidspasient er hun nå tilbake til egen bolig og er i stand til å klare seg med hjemmehjelp tre ganger daglig. Middag blir brakt rundt fra Storetveit Sykehjem, som enda har eget kjøkken. Den er velsmakende, fersk og appetittvekkende, noe som er viktig for eldre som ikke har mye matlyst. Den er rykende varm og blir satt på bordet av en blid og omsorgsfull person. Dette tilbudet tar snart slutt. Våre selvvalgte og antakelig velfortjente politikere har besluttet å legge ned alle kjøkken på sykehjem og eldresentre, for så å drive stort og rasjonelt fra storkjøkken. Dette medfører nedlagte arbeidsplasser, innkjøp av kjølerom for oppbevaring og varmeskap for oppvarming. Er alt dette og det arbeidsledige kjøkkenpersonell tatt med i regnestykket? De eldre skal altså spise vakuumpakket og oppvarmet mat hver dag. En liten opplysning i alt dette: Rådhuset har egen kantine med rimelige, velsmakende, ferske retter! Det ble foreslått at også Rådhuset skulle går over til vakuumpakket mat, og det ville gi god innsparing på kommunebudsjettet. Det ble stemt ned! Våre politikere som er så kreative på innsparing ville gjerne ha fersk mat i kantinen sin. De eldre ble ikke spurt. Etterspørsel etter mat brakt hjem og på eldresentre har avtatt der hvor vakuumpakket mat er innført. Denne typen mat skal spises hver dag, ikke bare innimellom.

La oss bruke mer penger på eldreomsorg og bygge ut nok omsorgsplasser. Snart kommer det en stor eldrebølge og deriblant mange av dagens politikere.

Alle eldre burde få være trygg på at de den dagen de ikke greier seg alene så vil det være en omsorgs— eller sykehjemsplass for dem. Omsorg og tanker for de eldste burde vi ha råd til.

REIDUN H. ANGELL