For det er jo de gamles fortjeneste at vi unge eksisterer, så jeg mener at vi i alle fall skylder de gamle omsorg. Og min løsning er: Det må bli flere ansatte på gamlehjemmene, eller at de gamle kan få komme hjem til sin familie og at familien kan få omsorgslønn. Hvis ikke de gamle har en familie å komme hjem til må det bli flere ansatte på gamlehjemmene og de ansatte få mer lønn, for eldreomsorgen er så dårlig at dette må få en stopper.

ANNE-GRETHE HOLM, 7A, HJELTERYGGEN SKOLE