Erfaringer fra andre steder i Norge – hvor resultatet har vært negativt – er uten betydning for noen av de politiske partiene her i byen – med byrådsleder Kristin Ravnanger KrF i spissen.

I morgennyhetene på NRK 7. mars ble det opplyst at storkjøkkenproduksjonen i Skien hadde gitt negativt resultat – og var ikke noe godt tilbud til våre gamle og syke.

Kristin Ravnanger ble intervjuet i samme sending og kunne da bare konstatere at der hadde de fått dårlig resultat – men her i Bergen hadde vi lykkes!

Hva er årsaken til at Bergens prøveprosjekt er så vellykket – mens andre som har innført samme ordning opplever negative resultat.

Kan det være at «vårt prosjekt» er blitt så prestisjefylt for politikerne i samarbeidspartiene at alle advarsler blir avvist?

Det viser seg jo at innen «egne rekker» i de samme partier er det tvilere – men disse «glimrer med sitt fravær når politiske avgjørelser i saken skal tas. Nå sist i møtet 28. februar i komité for helse og utvikling og teknisk miljø.

At det er «tvilere» også innen samarbeidspartiene – og ikke minst – de erfaringer som til nå er gjort andre steder i landet – og advarsler fra organisasjoner rundt brukerne av dette tilbudet til eldre og syke – burde være nok til at politikerne snur i denne saken.

Våre eldre og syke fortjener ikke å være en «salderingspost» i Bergen kommunes budsjett.

KIRSTEN HATLEM,«VENNEFORENINGEN VED LYNGBØTUNET»