Nå er det jo slik at disse bilene trenger litt støtte for at folk flest skal ta de i bruk. Dette har man skjønt verdien av sentralt, og det siste er at departementet foreslår at elbiler skal få bruke kollektivfelt.

I Oslo og Akershus blir det nå lov for elbiler å bruke kollektivfelt, riktignok som en forsøksordning. Men i Bergen vil man ikke engang prøve dette ut, fylkeskommunen sa nei.

Bryr man seg egentlig om miljøet i Bergen?

F. ÅDLAND