Bilene ser jo greie ut der de suser av gårde uten utslipp av avgasser, men sparer de egentlig miljøet?

Nei, de gjør dessverre ikke det. For skal vi tenke miljø så må vi tenke totalregnskap og se globalt på det hele.

Det er nemlig slik at energien som tilføres bilene i form av elektrisk oppladning må tappes av elnettet. Dette vil altså medføre redusert eksport av miljøvennlig energi fremstilt av vannkraft. Dette medfører så igjen at våre venner nede i Europa må fyre opp kullkraftverkene sine tilsvarende mer.

Da må en spørre seg selv hva hensikten er med dette, for bensindrevne, moderne biler med katalysator slipper jo bare ut karbondioksid og vann. Altså de medfører ingen lokale miljøutslipp, men slipper ut klimagassen CO2, men utslippet av denne gassen, som for øvrig er helt ufarlig, blir stadig mindre ettersom bilmotorene bruker mindre og mindre drivstoff.

Så må de som forbarmer seg over elbilene spørre seg selv: Er det å foretrekke å kjøre bensindrevne biler med moderne brenselteknologi og ha utslipp av vann og beskjedne mengder karbondioksid, eller bør vi satse på elbiler som indirekte medfører økte utslipp av kullos, karbondioksid, hydrokarboner og nitrogenoksider fra de umoderne kullkraftverkene nede i Europa?

Valget burde vel ikke være altfor vanskelig, om en bare husker på å se på totalregnskapet, for det er det som teller også når en skal drive miljøpolitikk.

Dessverre er det ofte slik at de som ivrer mest for miljøsaken ikke ser på konsekvensene av sine forslag til omlegginger, men sitter med skylapper for øynene.

TORE R. HANSEN, BILINGENIØR