Av Helge Vatne

konsulent i Kristne Friskolers Forbund

I programmet møtte vi en lærer som fremsto som trygg, tydelig og med omsorg for barna. Hun sang og ba med klassen, og lot barna slippe til med sine tanker og bønner. Dette er slett ikke ekstremt, men tvert imot svært representativt for kristne skoler. At skolen har trygge og tydelige, kristne lærere, er nettopp de kristne friskolenes styrke! Levende Ord har sitt særpreg som menighet, og dette særpreget gjenspeiler seg i skolene som eies av menigheten. Slik både skal og må det være. Hvis alle foreldre kunne tenke seg å ha barna sine i alle alternative skoler som finnes, så kunne det ikke være mye til alternativ tenkning om skoledrift!

De kristne skolene, og menighetslederne for den del, har alle sitt særpreg. Men om fokus og stil er ulik, er sakens kjerne den samme: Kristne vil misjon, og kristne foreldre ønsker en kristen oppdragelse. Om kristne skoler er en del av strategien i én eller begge disse anliggender, vil det være ulike syn på. Men retten til å kunne velge kristen skole kan vi ikke være uenige om!

Når det er sagt, vil vi understreke at det er like udiskutabelt at skolevirksomhet er en samfunnssak hvor staten, i tillegg til å yte økonomisk støtte, også må legge lovmessige føringer og stille minimumskrav til det som skal læres i skolen. Dette er en selvfølge ved Levende Ord grunnskole og alle andre grunnskoler i organisasjonen Kristne Friskolers Forbund.

Vi tåler godt at NRK eller andre medier, i tillegg til Fylkesmannens utdanningsavdeling som utfører tilsyn, går skolene etter i sømmene. Innsyn er både nødvendig og sunt. Og den som da ser med et åpent sinn, vil oppdage at de kristne skolene tar på alvor det vi alle synger om i fedrelandssalmen vår: Gud skal være bygningsmann!

Barnetro, — ja, kristentro i alle aldre, er faktisk noe å bygge på for et samfunn og en nasjon!