— Vi ønsker en kommune som i tillegg til de vanlige tjenestene tilbyr noe ekstra, sier ordfører Terje Søviknes (Frp).

I Os arbeides det med prosjektet "Kommune pluss". "Skole pluss" er første pilotprosjekt.

Ettermiddagsundervisning

Går alt etter planen, skal elevene ved de tre ungdomsskolene i kommunen få tilbud om fire timer ettermiddagsundervisning i uken. Planen er at tilbudet skal komme i gang alt i oktober. I første omgang vil det bli gitt mulighet til fordypning i fagene data, gymnastikk og kunst og håndverk. Hvis dette blir en suksess, kan elevene velge mellom flere fag.

— Dette er ekstraservice til elever som er motivert og ønsker fordypning i et fag de er flinke i, sier Søviknes.

Både ordføreren og rådmann Lars Atle Skorpen Hansen håper ekstraservicen skal gi positive ringvirkninger for lysten til å lære.

— Alle er flinke i noen fag. Hvis de får lov å bli enda flinkere der de alt er gode, håper vi det kan gi selvtillit og motivere for innsats også i andre fag, sier Skorpen Hansen.

Pilotprosjekt

Så vidt han kjenner til, er det første gangen et slik opplegg blir forsøkt i norsk skole.

— Vi har allerede full barnehagedekning og nesten full pleiedekning. Derfor ønsker vi å satse litt ekstra i skolen. I praksis betyr dette at de elevene som vil, kan bli igjen to timer ekstra to dager i uken for å fordype seg i fag de liker, sier Skorpen Hansen.

Elevene i kommunens tre ungdomsskoler har selv fått være med å plukke ut forsøksfagene. I denne uken ga samstemte politikere sin velsignelse til prosjektet.

Kommende tirsdag skal kommunen i forhandlinger med lærerorganisasjonene for å se hvor-dan undervisningen kan gjennomføres.

— De tre rektorene har vært veldig positive. Og vi håper at lærerorganisasjonene også stiller seg bak. Vi mener det må være spennende for en lærer å undervise elever som er motivert og selv har valgt å følge undervisningen på fritiden, sier Skorpen Hansen.

Foreldrebetaling

Tilbudet kan komme til å koste penger.

– Vi må vurdere om vi skal ha en egenandel, men det blir ikke snakk om store summer. Og uansett vil vi legge opp til en ordning der ingen blir hindret fra å delta på grunn av dårlig økonomi, sier rådmannen.

Etter en prøveperiode på åtte uker blir opplegget evaluert og muligens utvidet. Målet er å gi tilbudet til alle ungdomsskoleelevene i kommunen.

ETTERMIDDAGSSKOLE: Os-ordfører Terje Søviknes vil tilby ungdomsskoleelever ekstraundervisning om ettermiddagen.