Det er allerede bestemt at Haukeliveien skal bygges som stamvei fra Oslo til Haugesund og Sunnhordland. Dette vil koste ca. 2,5 milliarder kr . Det er denne veien vi kobler os til ved Seljestad og frem til Eikelandsosen. Dette koster ca. 1,5 milliarder og ikke 4 milliarder kroner som Seim gir uttrykk for. Fra Eikelandsosen til Bergen kobler vi oss til Kyststamveien. Dette synes det visstnok full enighet om.

Når det gjelder Seim's gigantsatsing, skal jeg kun for balansens skyld peke på at Bergen-Oslo over Hardangervidda vil koste ca. 4 milliarder kroner fra Voss til Gol og ytterligere 1 milliard fra Ørgenvika til Sokna totalt ca. 5 milliarder.

Høyre er et parti som fortsatt vel må sies å være et politisk forum for næringslivet.

Av momenter som bør telle i denne sammenhengen er følgende.:

Distansen Bergen-Oslo over Haukeli er 397 km.

Distansen Bergen-Oslo over Hardangervidda er med alle forkortninger ca. 470 km.

Hvilke konsekvenser vil dette få for næringslivet, for mannen i gaten og for Staten? Som høyremann Seim, Hvorfor skriver du ikke mer konkret om dette?

Ca. 2 timer i innspart kjæretid for trailerne betyr flere tusen kroner pr. tur. Ekspressbussen noe mer. Privatbilisten vil spare ca. kr. 400 tur/retur. En bussbilett tur/retur vil komme på ca. 550 mot nu kr. 1300-18.00. Staten vil spare flere milliarder kroner årlig, fordi ekspressbussen er subsidiefri. Ekspressveien over Haukeli og Kyststamveien bør i denne sammenheng vurderes som siamesiske tvillinger.

Det vil nok bli endel smil og latter når sunnhordalendingene skulle oppnå å komme 2 timer hurtigere til Oslo enn bergenserne, fordi de sistnevnte av sine egne skal dømmes til å kjøre over Haukelividden.

Seim, du må ikke titulere Hardangervidden som ekspressvei når når Haukeliveien både er langt rimeligere og meget raskere, og dertil er både vintersikker og rasfri.

Fornuftige høyrefolk snur i tide når ýværetý blir for hardt, det er en god fjellregel.

KÅRE HARTMANN