Av Hans Edvard Seim,

Bergen Høyre

Tilsynelatende undres de over hvorfor interessen i Bergen er lunken til prosjektet. På vegne av Bergen Høyre kan jeg forklare noen av årsakene, sett fra vårt ståsted.

E 134 er stamvei mellom Haugesund og Drammen. Dette er hovedåren mellom Nord-Rogaland og Telemark/Buskerud. Veien knytter de to regionene sammen, og med tre forbindelseslinjer til Bergen, finner mange kjøretøy veien fra Jøsendal ved Odda til Vestlandets hovedstad. Men «ekspressveiens» ivrige talsmenn har en tendens til å glemme en del viktige politiske fakta. Bergen har allerede en vedtatt stamvei til Oslo over Filefjell. Det er en omvei som ikke så mange benytter dersom de kan la være. Rv 7 over Hardangervidda er foretrukket fordi den er kortest, mest energivennlig og derved miljøvennlig, og veien er brukbar rent standardmessig. Som en trailersjåfør sa det en gang: «På vei fra Bergen til Oslo renner vi nedoverbakke fra Dyranut til vi er på Hønefoss.» For de fleste vil derfor en utbygging av Rv 7 stå som 1. prioritet når knappe midler skal fordeles.

Penger er nemlig poeng nummer 2. For 150 statlige millioner kroner får Norge et Hardangerbroprosjekt til 1.300 millioner kroner. Rent transportmessig er likevel innkorting av Rv 7 mellom Sokna og Ørgenvika det som vil gi best tidsgevinst med 20 km innkorting av veien. Dette prosjektet vil trolig bli et bompengeprosjekt med statlig delfinansiering. Tidsgevinsten blir formidabel, mens statens bidrag er beskjedent.

For det tredje er det en nasjonal oppgave å sikre villrein på den ene side og et livskraftig Hardanger og Hallingdal på den annen. Regjeringen Bondevik har fått gjennomslag for utredning av miljøtunneler på Hardangervidda. Miljøtunneler vil løse villreinproblemet om vinteren (hvis det er et problem) og sikre transportregularitet når det stormer som verst.

Hva så med E 134? Den må bygges ut. Selvsagt må den det. Stavanger/Nord-Jæren vil med en undersjøisk tunnel til Haugalandet skape et helt nytt trafikkgrunnlag for E 134, samtidig som Kyststamveien blir vesentlig forbedret. Dette er strategiske grep som virkelig har fremtiden for seg.

E 134-forkjemperne gaper imidlertid for høyt når de inkluderer Bergen i sine visjoner. Visjonene forutsetter nemlig at R v7 IKKE skal bygges ut, men at det skal bygges ny vei fra Bergen til Jondal og Jondaltunnel til Mauranger. Fergesamband mellom Jondal og Tørvikbygd over Hardangerfjorden vil hemme trafikken i lang, lang tid. I overskuelig fremtid er det derfor ikke realistisk å tenke seg «ekspressveien» slik E 134-misjonærene ser den, verken økonomisk eller politisk.

Derfor har jeg nok flere enn Bergen Høyre i ryggen når jeg ber E 134-entusiastene holde Bergen utenfor som premiss for gigantsatsingen. E 134 er et for godt prosjekt til at det skal bli ødelagt av unødvendige forsøk på splitt og hersk-taktikk på viktige spørsmål for hele Vestlandet.