JAN STEDJE jan.stedje@bt.noEksporten i fjor tilsvarer ca. 40 ganger produksjonen i Alta-kraftverket. Overskuddet av kraft fra Vestlandet og resten av landet gikk både til Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Mens bergenserne fra 19. februar må betale BKK Kraftsalg 40,99 øre per kilowattime (kWh) ble gjennomsnittsprisen på den eksporterte norske kraften ni øre/kWh i fjor. Selv om det korrigeres for statlige avgifter er det likevel et kjempegap mellom bergensprisen på strøm og eksportprisen.BKK satte i fjor produksjonsrekord med over syv TWh kraft, og den nye norske rekorden er på hele 142 TWh.