Bøe har svært dystre tall å vise til. Mens det i hele 2001 ble anmeldt 407 tyverier fra gjester på byen i Bergen sentrum, var tallet i fjor mer enn doblet. I år frykter man at ofrene blir enda flere.

Mistenker utlendinger

I hovedsak er det lommebøker med bank— og kredittkort, og mobiltelefoner som blir stjålet.

— Vi mener at en stor del av tyveriene blir begått av tyver som jobber sammen, at det dreier seg om utlendinger, og at de går fra sted til sted, sier Bøe, som er leder for tyveri- og brannseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon.

Han mener både gjestene og utestedene må ta mer ansvar.

— Mange av dem som blir frastjålet lommeboken eller mobiltelefonen er uforsiktige, men utestedene burde også i langt større grad ta ansvar for gjestenes ve og vel, mener Bøe.

Venter mer hjelp

— De er vaktene som har oversikten og som kan følge med på hva som skjer. Vi tror at mange av tyveriene blir begått av få personer. Vi hadde derfor håpet at vaktene kunne hjulpet oss mer, legger Bøe til.

Han utfordrer også utelivsbransjen til å utarbeide et standardskilt som minner gjestene om at de må passe på verdisakene.

— Vi skal ikke skremme folk, det dreier som om å informere. Det er helt vanlig i mange andre land. Dersom bransjen hadde gjorde dette samlet, tror jeg vi ville sett en kraftig nedgang i tyveriene, sier Bøe.

De store utestedene og nattklubbene i sentrum, som Ricks, Metro, Torget Music Pub og Ugla, er gjengangere på politiets lister.

— Det er ikke noe spesielt ved disse stedene. Tyvene går bare der hvor publikum er, sier Bøe.

Jenter mest utsatt

Det klassiske offeret er en ung jente, som går på byen med veske og som har mobil eller lommebok lett synlig og tilgjengelig for kjeltringene.

— Veske er en uting. Den tilkaller tyvenes oppmerksomhet. Vi skulle ønske at kvinner som går på byen i mindre grad tok med seg så mye at de trenger en stor veske, sier Bøe.

Politiet forsøker etter beste evne å etterforske sakene. Etter at tyveriene har fått et så stort omfang har sakene også fått høyere prioritet. Men uten gjestene og utestedenes hjelp mener Bøe at politiet nærmest er hjelpeløse.

— Dette er vanskelige saker å løse. Vi trenger derfor flere tips, og som sagt hjelp fra dem som jobber på utestedene, sier Bøe.

For lett å bruke

Han er også kritisk til at kortene tilsynelatende virker å være lette å få brukt, enten det er i taxier eller steder hvor man ikke trenger å taste pin-koden.

— Jeg tror en del av bedrageriene kunne vært unngått dersom de som tar imot kortene hadde sjekket dem bedre, sier Bøe.

Akkurat det merker man godt på økonomiseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon. Her havner sakene etter at de stjålne kortene er brukt.

— Før eierne rekker å sperre kortet, ser vi at det blir utført en serie transaksjoner. Det blir fort tusenlapper, sier politioverbetjent Rolf Hegland.

I år regner han med at mellom 300 og 400 av bedragerisakene vil stamme fra kort som er stjålet fra gjester på byen.

ALDRI MER: De har ikke tenkt å la tyver stikke av med tingene deres en gang til, jentene vi møtte på Torget Music Pub mandag kveld. Fra venstre Jeanette Totland, Linn Siri Hansen og Charlotte Askeland.<br/>Foto: ODD MEDHUS