Dette av flere grunner, også fordi det fra Sunnhordland er blitt påstått underslag av flere brev. Rådsmøtet skulle finne sted i kveld, men ble torpedert av flertallet i siste Fylkesstyremøte.

Når det gjelder dagens uforklarlige påstand om at ikke Terje Knudsen har levert en god nok jobb på Stortinget, så står denne påstand i forhold til Hanselsmanns øvrige tvilsomme vurderingsevne. Dette fordi arbeidet i nominasjonskomiteen var farsepreget ved at flertallet la frem en forhåndslaget liste som udiskutabel, og hvor man ikke i det hele tatt brydde seg med at et stort antall lokallag ønsket Terje Knudsen på sikker plass. Han var nevnt på 1, 2 og 3 plass. På Hanselmanns flertallsliste var det tatt med flere kandidater til topplasseringene, hvor kandidatene knapt nok er nevnt.

Nominasjonskomiteens leder har selv sittet på Stortinget i begynnelsen av 90-tallet og hans innsats skal vi i beste fall forbigå i stillhet.

Hanselmann uttaler seg partisk og mot bedre vitende ved at han ikke har fulgt med på Stortingets offisielle lister som viser at Terje Knudsen har vært blant de mest aktive i stortingssalen fra Hordalandsbenken. De som har giddet å følge med på stortingsarbeidet vil vite at Terje Knudsen alltid holder reflekterte og gjennomtenkte innlegg. Han nyter stor respekt på Stortinget for sine samarbeidsevner og hans behagelige fremtreden i hele det politiske miljøet for øvrig. Fremtredende Arbeiderparti— og Høyrefolk på Stortinget skjønner ikke at Frp har råd til å kaste vrak på hans tjenester.

Når «rikssynseren» Knut Hanselmann nå mener at Terje Søviknes ikke må bli partiets nye formann etter Carl I. Hagen, motsetter han seg samtidig landsstyrets flertallsvedtak, som skulle gi nestlederne forrang i sine respektive fylker. Dette fordi landsstyret mener at partiets formann og formannskandidater til enhver tid bør sitte på Stortinget. Han torpederer altså selve grunnlaget for at Søviknes må ha førsteplassen.

«Rikssynseren» viser også flere av sine «kvaliteter» ved at han i samme intervju mener at partileder Carl I. Hagen nå er svekket.

Av John Mandelid, styremedlem, Hordaland Frp