Det er helt ufattelig for meg at en sak som dette skal utvikle seg til en «såpeopera» — er huset forsvarlig lagret eller ei - men det er det blitt.

Det har lenge vært forskjellige meninger om hvor Ekserserhuset burde plasseres, mange forslag, de fleste ønsket nok Bergenhus festning.

Nå har Forsvaret sagt endelig NEI til å plassere huset der - det må vi respektere.

Etter min mening har vi nå to alternativer - få det på plass på Tellevik fort før det er for sent eller la det fortsette å råtne slik at det aldri kommer opp igjen.

Det kan synes som om det er en slik løsning fylkets antikvariske myndigheter ønsker. Tellevik fort er og blir en del av vår moderne historie. Ekserserhuset representerer vår historie fra ca. år 1820. Jeg kan ikke forstå at dette ikke lar seg forene - la skolebarn som kommer på besøk til Tellevik fort få lære både om vår eldre og nyere historie i Ekserserhuset på Tellevik fort.

Bergen bystyre har bestemt at Ekserserhuset skal settes opp igjen på Tellevik fort - fylket antyder at de vil sende saken tilbake til bystyret - jeg tror ikke det blir et annet resultat selv om det sendes tilbake, det er bare bortkastet tid.

Det virker for meg merkelig at det som nå diskuteres er om huset er forsvarlig lagret eller ikke. Dette huset skal ikke lagres - tomten er klar - stiftelsen Tellevik fort er klar til å ta imot, bruke og vedlikeholde Ekserserhuset.

Nå håper jeg at våre antikvariske fylkesmyndigheter tenker seg om - forandrer mening og er med på å redde huset. Fortsetter de som nå får vi aldri se huset igjen.

Håper ikke det er en oppgave for fylkes antikvariske myndigheter.

Av Egil Jørgen Eikanger,

bystyremedlem Høyre