Der brakke 1 og 2 var i den opprinnelige leiren, er det nå et garasjeanlegg som for lengst burde vært revet. Det lar seg neppe gjøre å gjenoppbygge brakkene, men ekserserhuset ville på en helt annen måte falle inn i leiren enn det garasjeanlegget som er der i dag.

Omkostningene ville være å fjerne garasjeanlegget. Etter det jeg forstår skal entreprenøren, som fikk revet huset på Engen, bygge det opp igjen når det er funnet plass til det.

Fordelene med å plassere huset i fangeleiren er etter min mening mange.

Espelandsleiren får et tiltrengt løft. Arna og Bergen får et attraktivt lokale til konserter, møter, utstillinger m.m. Ekserserhuset kan bli det som snur den bedrøvelige utviklingen i leiren — etter det jeg vet den eneste noenlunde bevarte fangeleiren vi har i Norge i dag. Sammen med resten av leiren bør drift og vedlikehold dekkes over statsbudsjettet - gjerne underlagt Riksantikvaren.

Kjell Simonsen,

Bergen