debatt Av Vigar Aabrek, oberst I, formann i Bergens Militærforening

Det får være nok at vår tids landforsvar på Vestlandet er rasert, om ikke også fortidens historiske og kulturelle spor etter militær virksomhet skal slettes. Det må jo innrømmes at vi ikke har vært flinke til å ta vare på Ekserserhuset, og jeg antar at dersom det hadde gått opp i flammer sammen med Komediehuset i 1944, hadde Ekserserhuset i dag blitt omtalt som et av våre tapte kulturminner.

Da kommandanten på Bergenhus, Christopher Fredrik Peder Theodor v. Lowsow (1812-1828) planla og oppførte Ekserserhuset var det fordi det da som nå var behov for en ekserserhall, og denne bygningen ble naturlig nok reist der hvor virksomheten foregikk. At Engen var stedet for militære øvinger på den tiden bør være kjent for alle, og mannskapene var innkvartert privat i området.

I 1875 ble de militære øvelsene flyttet til Ulven.

Det er reist tvil om Ekserserhuset i det hele tatt lar seg flytte. Dersom denne tvilen ikke ryddes av veien er rivings/flyttings— vedtaket truffet på feil grunnlag, og bør være ugyldig.

Det er ikke funnet ny tomt for en eventuell gjenoppføring av Ekserserhuset. Selv om huset i prinsippet ikke bør flyttes, må det i alle fall være en forutsetning at det foreligger klare planer for gjenoppbygging som kan iverksettes i forlengelsen av rivingen.

De forslagene som foreligger for ny plassering har ingen tilknytning til Ekserserhusets tradisjon, og vil bare være et uforståelig fremmedelement i lokalmiljøet.

Flytt det til Bergenhus. Plasser det på Koengen som en del av det planlagte Festningsmuseet.

Her vil det komme til sin rett både militærhistorisk og som en levende del av den kulturaktivitet som utfoldes på Bergenhus.

Eller til Ulven. Her vil Ekserserhuset kunne få gjenbruksverdi i sitt rette miljø på Vestlandets ekserserplass, den eneste som blir igjen.