Presterud har vært kommunalråd i for Høyre i 15 år, og er nå pensjonist. Himle var kommunalråd for SV i fire år, og er i dag bydelsdirektør i Årstad bydel.

Foruten de to politikerne skal det også sitte en person med dommerkompetanse utvalget.

Vedkommende pekes ut av byrådet.

Utvalget får hjelp av et sekretariat som fram til utløpet av neste år skal behandle søknadene. Sekretariatet skal bestå av tre personer. Disse er foreløpig ikke engasjert.