Så mykje visdom, uskuldig sjølvironi og innsikt samla på ein stad finst knapt. Det er så flott at dei mange refleksjonane som kjem frå denne røynde og kloke mannen får plass i avisa. Ta vel vare på dei.

JOHAN BERGHEIM, BYRKJELO