Forundringen har sitt utgangspunkt bl.a. i at en skulle tro at en såpass oppegående politiker/redaktør som Einar Førde, en person som har vært med på å dominere både i Ap, Storting og NRK i en mannsalder og vel så det, burde klare å nyansere litt mer, trekke litt andre linjer og konkludere i forhold til den tid vi lever i, hvis da intensjonen ikke er annet enn å spisse og provosere, mer enn å være konstruktiv i sin debatt.

Knapt noen i Norge vil si at oljen har vært en forbannelse for byggingen av det norske velferdssamfunn, tvert imot har den vært til gunst for statskassen, sysselsetting, bosetting langs kysten, teknologiutvikling etc. Sånn sett tror jeg alle som har sitt virke i industrien kan være stolte av det fundament som er bygget opp over tiår.

Norsk oljeindustri og den myndighetsforvaltning derimot som er blitt denne til del de siste 10-15 årene, særlig sett i forhold til energinasjonen Norge, har ført førstnevnte ut på et fundamentalt feil spor, der et altfor høyt produksjonsnivå truer sikkerheten for miljø og mennesker, innovasjon ellers i industrien, alternativ energi, klimaet og matfatet vårt, sistnevnte nå særlig i nordområdene. således er dette ingen marginal sak, Einar Førde, heller kan dette sees som at Norge bryter nok en barriere ved å i det hele tatt tillate utvinning så langt nord med de ekstreme forhold en der finner, under dekke av sysselsetting.

Skadevirkningene av norsk oljeproduksjon har de senere årene, i små blaff, vært referert i nyhetsbildet. Dette er ubehagelige fakta om bl.a. torsk med reproduksjonsvansker, for så vidt ikke overraskende, da det er naivt å tro at industrien ikke medfører konsekvenser, alvorlige sådan.

Førdes klaging føyer seg pent inn i rekken av andre politikeres forsøk på å fremstille en, på mange måter, svært privilegert næring som offer for politikeres og opinionens knusende som. Et annet typisk eksempel er Olav Akselsens utspill i Dagbladet.no 20. februar der han tar til orde for at en nå måtte slutte å «mobbe» oljeindustrien.

Ad BTs dekning av norsk oljeindustri, det er en viss forskjell på å rapportere oljeutvinningens skadevirkninger versus å bruke tre sider på å blåse opp norsk oljevirksomhets fortreffelighet, BT den 5. januar under vignetten «Oljerikdommen».

Av Jan-Hugo Holten, forhenværende redaktør i Norges Miljøvernforbund