Han viser til et innlegg undertegnede hadde i BA 21. april der jeg ga til kjenne den kjensgjerning at våre nye landsmenn dessverre er overrepresenterte i alvorlige kriminalsaker, noe jeg hevder er på grunn av den dumsnille og naive flyktningpolitikken som har vært ført i Norge de seneste 20 år.

Bortne sammenlikner mitt innlegg med Jan Kenneth Stavenes' (V) som skriver i BT samme dag at innvandrere er underrepresentert på kriminalstatistikken. Som en klok mann ser Bortne at disse to innleggene spriker og at noen må bløffe, samtidig som han etterlyser materiale påstandene bygger på.

Når det gjelder Stavenes' påstand så må Venstre svare for seg selv. Kystpartiet og undertegnede har utelukkende brukt kriminalstatistisk materiale som er offentliggjort av Oslo politikammer, samt statsfestet av Kripos-sjef Arne Huuse.

Håper Magne Bortne er fornøyd med denne redegjørelsen fra undertegnede.

JAN-OVE FROMREIDE,

FORMANN KYSTPARTIET I ASKØY