Etter å ha vært med på bydelsplanmøtet for Åsane bydel, sitter jeg igjen med et inntrykk av at det er tverrpolitisk enighet om at Eikåstunnelen er et prosjekt som skal gjennomføres.

Et lite unntak må være bydelsstyreleder Arvid Blommedal som sier han er «personlig imot Eikåstunnelen av frykt for at den vil utsette den endelige løsningen med lang tunnel.»

Blommedal som er åsabu — og som ofte går på tur langs veien ved Vikaleitet, må forstå at disse to prosjektene ikke kan settes opp mot hverandre da det allerede nå er et ekstremt behov for Eikåstunnelen.

Den lange tunnelen mot Nordhordlandsbrua kommer mest tenkelig opp i ny reguleringsplan år 2011, blir den vedtatt og penger bevilget, er den muligens klar i 2019 - dette er det veldig lenge til.

I dag går det mellom 15.000 og 16.000 biler forbi nærområdet til den nye bebyggelsen ved Vikaleitet pr. årsdøgn, og trafikken øker for hver måned.

Nordhordlandsbrua er snart nedbetalt, og bolig/industriområdet på Hylkje er i full gang - dette vil også føre til en stor økning av trafikken.

Behovet for Eikåstunnelen er meget stort, selv om den nye traseen blir en realitet.

Vi som bor i nærområdet er vitner til store og mindre ulykker på denne strekningen hver uke, må det gå liv tapt før de rette instanser våkner?

Det er blitt uttalt fra enkelte politikere at motorveien forbi Åsane senter deler bydelen i to, dette er også tilfellet ved Eikås/Vikaleitet.

Våre barn (som det er mange av) sokner til Leikvang stadion for sportslige aktiviteter, her må de bringes og hentes grunnet mangel på gang- og sykkelsti - og er dette god miljø- og samfunnsøkonomi?

Veikomiteen for Eikåstunnelen fikk i fjor signaler om at prosjektet skulle startes våren 2002, prøver ble tatt og traseen stukket ut - så ble det stopp igjen.

Nye beskjeder kommer om at prosjektet er utsatt til våren 2003. Da det så på møtet i Åsanehallen 26. august blir uttalt at pengene som var øremerket til Eikåstunnelen er overført til stamveiprosjektet i Os, og at Eikåstunnelen skal opp til ny vurdering i 2003-2005, er begeret fullt.

Bydelspolitikere og sentrale politikere er enige om at dette på alle måter er et samfunnsøkonomisk prosjekt, hva er problemet? - hvor er tunnelen?

Alle som kjører denne veien hver dag vet at dette er et meget utsatt parti på Europavei 39 - som til stadighet - spesielt om ettermiddagen skaper lange køer helt ned forbi rundkjøringen i Vågsbotn.

Eikåstunnelen er et lite prosjekt, med store helse-, miljø- og sikkerhetsgevinster som må gjennomføres snarest.

Av Robert Tofting