Til daglig må vi altså bruke buss eller sette oss i bilen for å bevege oss forbi denne strekningen på 500 m. Strekningen er også trafikkfarlig for kjøretøyer. Fra 1999 til september 2003 er det registrert 43 personskader (alvorlige og lettere skader) i 28 trafikkulykker, i tillegg kommer trafikkulykker uten personskader. Vi kvier oss til vinteren. Nå må vi få Eikåstunnelen før det skjer en dødsulykke på strekningen.

VEIKOMITEEN FOR EIKÅSTUNNELEN V/EVA B. BOLSTAD