I årevis har denne vært unndratt for ca. 10.000 husstander, noe som heller ikke har medført rettferdighet (gjelder visstnok ikke dem på Hordnes).

Tystad mener dette er blodig urettferdig og for å gjøre beskatningen mer rettferdig mener Ap i byråd at alle derfor må betale denne skatten + at den skal oppjusteres slik at de fleste får en dobling eller mer av denne. Høyre sliter nå som det ser ut til at Ap har tatt Erna Solberg til inntekt for seg selv ved å være mer «oppfinnsom» som hun så smukt sier når det ikke utjevnes mer til fordel for Norges nest største by. I stedet for å redusere en slik blodig urettferdig skatt og heller selge unna unødvendig gods, konkurranseutsette offentlige oppgaver og skrinlegge bybanen vi likevel aldri vil få økonomi til å bære velger Ap altså å være oppfinnsom ved å finne på mer skatter. Ap fremstår som skattereform på skinner. De håper å hente inn ekstra 80 millioner kroner på enda mer eiendomsskatt og glemmer like fort at staten også tar fra denne potten, ca. 7 prosent, eller ca 5,6 millioner kroner til utjevning for de små kommunene. Også dette regnestykket greier de å gjøre feil.

Nok er nok, nå vil vi ha en byregjering som er i stand til å handle forretningsmessig slik at vi kommer på rett kjøl igjen. Det er på tide byens befolkning sier at 300 millioner + 500 millioner + 300 millioner i underskudd i byøkonomien er nok og velger alternativt.

Valget er nær og vi har en gylden mulighet til å få skuten på rett kjøl igjen.

Det gjelder bare å velge riktig parti.

HENNING NILSEN,

17. KANDIDAT BERGEN FRP