Glem det!

På Vikaleitet råder egoismen. En flokk med mennesker har bestemt seg; vi skal ha tunnel fra Eikås til Vågsbotn. Med ansiktet lagt i alvorlige folder og med små barn og barnevogner som skjold klarer de å lamme trafikkbildet totalt. Med total forakt for sine medmennesker vandrer disse egoistene ørkesløst frem og tilbake kun med en snever hensikt; få oppmerksomhet og medfølelse. Hva med andre beboere som har plager med trafikk, det seg være støy eller stor gjennomgangstrafikk, forurensning osv?

Helt uinteressant! Her gjelder det oss og ingen andre.

Det verste er at demonstrasjonen er helt nytteløs, det blir ingen tunnel.

Midlene som var tiltenkt prosjektet er nemlig øremerket og inngår i prosjekt for tunnel fra Nordhordlandsbroen til det sentrale Nyborg.

Det er dette som er samfunnsnyttig anvendelse av midler og som avlaster trafikken ikke bare for egoistene på Vikaleitet, men for alle beboere på strekningen fra Steinestø, Hylkje, Haukås, Eikås, Vikaleitet og Vågsbotn.

I påvente av dette; la oss som daglig trafikkerer denne strekningen bli spart for den slags meningsløse og aparte opptreden som kun rammer uskyldige tredje personer.

TORE RASMUSSEN