I en forskningsrapport utarbeidet av Sintef går det frem at Haukeland sykehus er landets mest kostnadseffektive regionsykehus. Til tross for god og effektiv drift, sliter Haukeland sykehus kraftig med økonomien. Budsjettunderskuddet for i år kan bli nærmere 160 millioner kroner.

— Mye av årsaken til underskuddet ligger hos Hordaland fylkeskommune. Vi har for mange pasienter i forhold til de midler vi har til rådighet, sier regnskapssjef Stein Magne Låstad ved Haukeland sykehus.

Presset situasjon

Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass kommer også meget godt ut av den omfattende Sintef-undersøkelsen. Blant 13 fylkessykehus med sentralsykehusavdelinger driver Haraldsplass mest kostnadseffektivt av alle. Haraldsplass bruker 20.864 kroner per pasientopphold, mens landsgjennomsnittet ligger på 25.969 kroner.

— Vi har klart å presse ned kostnadene maksimalt, sier sykehusdirektør Eivind Hansen. Han mener likevel det kan bli aktuelt med store innsparinger ved sykehuset.

— Situasjonen er presset. Arbeidspresset på enkelte avdelinger er for stort. Det er grenser for hvor mye vi kan spare før det går ut over den jobben vi er satt til å gjøre, sier Hansen.

- Endeløse diskusjoner

Haraldsplass kommer trolig til å få et underskudd på 18 millioner kroner i år.

— Vi har hatt endeløse diskusjoner med Fylkeskommunen om å bli mer kostnadseffektive. Nesten på grensen til det uverdige, sier sykehusdirektøren.

Hansen mener Haraldsplass er kraftig underfinansiert, og håper situasjonen blir bedre i løpet av neste år når Statens overtar sykehusdriften.

— Vi kan ikke lenger gå på akkord med de grunnleggende verdier vi står for i sykehusdriften, sier Hansen.

Mens Hordaland ligger på jumboplass når det gjelder sykehusstøtte per innbygger, troner nabofylket Sogn og Fjordane i toppsjiktet.