«Sprøyterom uten påvisbar virkning», sier Forbundet Mot Rusgift (FMR) om samme undersøkelse, og mener at undersøkelsen bekrefter at sprøyterom kan fremprovosere overdoser.

Hvem skal vi tro på?

FMRs nettsider gir tilgang til selve undersøkelsen. Den konkluderer med:

— Ingen påvisbar endring i overdosetallet i området

— Et lite antall overdoser behandlet i sprøyterommet kunne ha vært dødelige om de hadde inntruffet andre steder.

Men undersøkelsen kan ikke si om disse overdosene hadde oppstått hvis sprøyterommet ikke hadde vært der, eller om noen av sprøyteromsbesøkene resulterte i overdose eller dødsfall etter at klienten hadde forlatt sprøyterommet.

Altså underbygger heller ikke denne undersøkelsen påstanden om at sprøyterom for narkomane har gunstig effekt.

ARE NÆSS,TYSSE