Av Daniel Ducrocq, leder Bergen Nei til EU

Det nærmeste vi kommer demokratisk lovgivning i Norge i dag, er at nordmenn velger politiske representanter til Stortinget, som vedtar lovene. Når så en utenforliggende organisasjon, EU, gjennom omveier omgjør Stortingets vedtak, blir Norge mindre demokratisk. EU-tilpasningen gjør at Ola og Kari får stadig mindre de skulle ha sagt i eget land. Dette berører kjernen i veivalget om forholdet vårt til den nye statsdannelsen EU.

Etter dommen i den såkalte EFTA-domstolen pekte sosialministeren på at Norge slet med å begrense det sterkt økende alkoholforbruket blant ungdom og var spesielt skuffet over at domstolen ikke hadde tatt hensyn til den omfattende dokumentasjonen som var lagt frem for å synliggjøre behovet for å begrense tilgjengeligheten av rusbrus. Det var flertall i Stortinget for at rusbrusen ikke skulle ut i butikkene. Det var derfor spørsmålet ble en sak i EFTA-domstolen.

Norge ble overkjørt. Dette synes Martin Halsos (BT 10. juli) var flott, men demokratisk var det ikke.