Det er Ap, H og Frp som har presset igjennom disse Eu-direktivene. De mener at den politiske belastningen ved å reservere seg i forhold til EU-direktivene er større enn faren for folkehelsen.

Helsemyndighetene mener vi ikke skal øke bruken av disse stoffene i maten. Næringsmiddelindustrien i Norge ønsker heller ikke å øke tilsetningsstoffene. Det er bra. For vi som forbrukere ønsker heller ikke disse stoffene i maten. Vi ønsker å spise trygg mat. Det viser blant annet debatten om kjøttimport fra EU-land i disse kugalskapstider.

Senterpartiet mener Norge burde reservert seg i forhold til disse direktivene og benyttet vetoretten som EØS-avtalen åpner for.

Det som er avslørende at representantene for Ap, H og Frp innrømmer at en ut i fra helsemessige aspekter slett ikke burde ha sagt ja til de tre direktivene, men at en allikevel velger å si ja av hensyn til forholdet til EU og EØS avtalen. Dette betyr at de faktisk mener at folks helse må underordne seg frihandel og EU-tilpasning. Da kan vi med uro se fremover hva dette stortingsflertallet kommer til å gå inn for i lojalitet til EU.

Rune J. Skjælaaen, stortingskandidat Senterpartiet